Vaihda virtaa
etusivu | sivukartta | yhteystiedot

Mitä on vihreä sähkö?

Vihreä sähkö on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Tuotantovaihtoehdoista vihreän sähkön tuotanto on kestävää, riskitöntä ja ympäristön kannalta vähiten haitallista.

Merkittävin vihreän sähkön ympäristöetu on sen ilmastoystävällisyys: toisin kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö, vihreän sähkön tuotanto ei lisää hiilidioksidipäästöjä ja on siksi vastuullinen vaihtoehto maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen kannalta.

Vihreä sähkö syntyi Suomessa käsitteenä 1990-luvun lopulla, kun Suomen luonnonsuojeluliitto aloitti energiantuotannon ympäristömerkinnän. Ekoenergia-merkki takaa että merkinnän saanut energiantuotanto on valvottua ja täyttää tiukat ympäristökriteerit. Merkinnän tavoitteena on auttaa kuluttajia valitsemaan ympäristölle haitattomin vaihtoehto energiamarkkinoiden tarjonnasta. Ympäristömerkittyä sähköä tilaamalla he voivat vaikuttaa siihen, miten sähköä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa tuotetaan. Vaihdavirtaa-sivuston Sähkön myyjät -taulukossa Ekoenergia-merkin saaneet sähköyhtiöt on merkitty tähdellä. Vaihdavirtaa-sivustolla on mukana myös Ekoenergia-merkittömiä vihreää sähköä myyviä sähköyhtiöitä.

Käytännössä kaikki sähkö tuotantotavasta riippumatta sekoittuu sähköverkossa. Näin pistorasiasta tuleva sähkö on fysiikan lakien mukaan kaikille sähkönkäyttäjille samaa. Tilaamalla vihreää sähköä vaikutat kuitenkin siihen, miten suuri osuus verkoissa risteilevästä sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. Sähkölaskussa maksamasi varat menevät uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen. Olennaista on siis se, kenelle sähkölaskunsa lopulta maksaa.

Uusiutuvan energian lähteitä ovat:


*= Luonnonsuojeluliiton hyväksymiä bioenergian lähteitä ovat uusien Ekoenergia-merkin kriteerien mukaan: metsähake, puru, kuori, puuperäiset jäteliemet, ruokohelpi, olki, energiapaju, mädättämällä tuotettu biokaasu, kaatopaikoilla talteen otettu kaasu ja puuperäiset jalosteet kuten pelletit. Mahdollisesti myös muita energialähteitä voidaan hyväksyä.

**= maalämpö on lämpöenergiaa, sitä ei voi muuntaa sähköksi

***= ei merkitystä Suomessa nykyisin

 

Vihreää energiaa ei ole: