Vaihda virtaa
etusivu | sivukartta | yhteystiedot

Ympäristöystävällistä, kestävää ja turvallista energiantuotantoa

Teollisuusmaiden energiantuotannon ja -käytön ympäristövaikutukset liittyvät suurelta osin fossiilisten polttoaineiden eli kivihiilen, öljyn ja maakaasun käyttöön. Lisäksi ydinvoima tuottaa riskejä koko elinkaarellaan uraanin louhimisesta ydinjätteisiin.

Hiilen poltossa syntyvä rikkidioksidi ja typen oksidit happamoittavat maaperää ja vesiä. Happamoittavat vaikutukset ovat alueellisia. Poltossa vapautuva hiilidioksidi ja metaani puolestaan voimistavat kasvihuoneilmiötä. Niiden ympäristövaikutukset ovat globaaleja.

Mikään energiantuotantomuoto ei ole ympäristölle täysin haitaton. Olemassa olevista vaihtoehdoista uusiutuviin energianlähteisiin perustuva energiantuotanto on ympäristön kannalta kestävän kehityksen mukaista ja vähiten haitallista. Ympäristövaikutukset keskittyvät usein laitteistojen rakennus- ja asennusvaiheisiin. Laitteistojen käytönaikaiset ympäristövaikutukset ovat vähäiset tai olemattomat ja ne rajoittuvat lähinnä tuulivoiman maisema- ja äänivaikutuksiin, puupolttoaineen keruuseen ja kuljetukseen sekä puun pienpolton hiukkaspäästöihin.