Vaihda virtaa
etusivu | sivukartta | yhteystiedot

Vihreä sähkö koeajalla

Vihreää sähköä on ollut markkinoilla 90-luvun lopusta asti ja sitä on saatavilla jo usealta sähkönmyyjältä. Suomen luonnonsuojeluliiton ja energiayhtiöiden suhteellisen laajasta markkinoinnista huolimatta se ei kuitenkaan ole saanut paljoa tilaajia. Tämä ei näyttäisi johtuvan kiinnostuksen ja arvostuksen puutteesta, sillä tutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista suhtautuu sähkön ympäristömerkintään myönteisesti ja pitää sitä tärkeänä. Luultavammin vähäistä kysyntää selittääkin se, että sähkösopimuksen vaihtamista ei ole vain saatu aikaiseksi tai se koetaan hankalaksi.

Vihreän sähkön vaisu kysyntä on saanut monen sähkönmyyjän mietteliääksi. Kannattaako vihreään sähköntuotantoon investoida, jos se ei näyttäisi edes kiinnostavan ihmisiä? Tilanne on kriittisin tuulivoimatuotannon kohdalla. Etenkin siihen investoiminen edellyttää, että löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita maksamaan enemmän ympäristöystävällisestä sähköntuotannosta, sillä vaikka tuulivoiman tuotannon kustannukset laskevat maailmalla nopeassa tahdissa ei se tänä päivänä vielä pysty kilpailemaan kustannuksiltaan muun sähköntuotannon kanssa.

Puu- ja vesivoimaan perustuvan tuotannon kohdalla tuotantokustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat. Esimerkiksi puuvoiman käytön lisääminen onkin usein kiinni lähinnä siitä, investoidaanko sen mahdollistaviin teknologisiin uudistuksiin vai ei. Puuvoimankin kohdalla vihreän sähkön kysyntä vauhdittaisi investointeja ja tätä myötä puupolttoaineen käytön lisäystä fossiilisten polttoaineiden kustannuksella. Ekoenergia-merkityn vesivoiman kysyntä puolestaan vauhdittaa ympäristön ennallistamistoimia.

Ympäristöystävällinen energiantuotanto vaati sanojen lisäksi tekoja. Vihreä sähkö tarvitsee tukesi tänään enemmän kuin viiden vuoden kuluttua!