Vaihda virtaa
etusivu | sivukartta | yhteystiedot

Vihreä sähkö työllistää

Uusiutuviin energialähteisiin liittyy kansantaloudellisia etuja, jotka tekevät niistä yhteiskunnan kannalta edullisia vaihtoehtoja. Uusiutuvat energialähteet työllistävät 2-5 kertaa paremmin tuotettua energiayksikköä kohden kuin fossiiliset polttoaineet tai ydinvoima. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen olisi välttämättä kalliimpaa, vaan että suurempi osuus kustannuksista on työkustannuksia eikä materiaalikustannuksia. Lisäksi puuhakkeen tuotanto työllistää juuri maaseudun pahimmilla työttömyysalueilla.


Tuleeko uuden energiateknologian viennistä seuraava Nokia?

Uuden suomalaisen vientiteknologian ympärille on syntynyt vauhdilla uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Energiaan liittyvien tuotteiden markkina-alue käsittää koko maailman, ja uusiutuvien energialähteiden vientimarkkinat kasvavat nopeasti. Suomalaiset vientiyritykset valmistavat muun muassa puuta käyttäviä höyrykattiloita, tuulivoimatekniikan komponentteja sekä aurinkoenergiatekniikan järjestelmiä.

Uusiutuvan energian parissa toimivien yritysten haasteena ovat olleet vähäiset mahdollisuudet hankkia näyttöjä osaamisestaan kotimaan markkinoilla. Suomen energiapolitiikan linjaukset uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseksi ovat 2000-luvulla olleet Euroopan maiden häntäpäässä. Vuoden 2009 lopulla julkaistu Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikasta asettaa tavoitteeksi ilmastopäästöjen vähentämisen Suomessa 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan uudistuksia energiasektorillakin, mikä antaa toivoa uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden parissa toimiville tahoille. Fossiilisten polttoaineiden kallistuminen voi myös herättää päätöstentekijät uusiutuvien energianlähteiden ja energiatehokkuuden mahdollisuuksiin ympäri maailmaa. Maailman energiajärjestö IEA on energiatehokkuuden ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvien ratkaisujen puolesta jo puhumassa (IEA 2009, World Energy Outlook).