Vaihda virtaa
etusivu | sivukartta | yhteystiedot

Sähkön tarpeen tulevaisuus?

Suomen sähköntarpeen kehityksestä seuraavien kymmenen vuoden sisällä on esitetty monenlaisia arvioita. Yhteistä lähes kaikille on, että tarpeen oletetaan kasvavan, mikä heijastaa yleistä maailmanlaajuista energiankulutuksen kehitystrendiä.

Energiantarpeen absoluuttinen kasvu ei kuitenkaan ole välttämätön kehityskulku. Energiansäästötutkimusten valossa energiatehokkuuteen ja energiansäästöön panostamalla voidaan tulevaisuuden energiantarvetta pienentää huomattavasti. Lisäksi energiantarpeen vähentäminen on taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Tutkimusten ja kokemusten mukaan investoinnit sähkön säästöön tuottavat selvästi Suomen halvinta sähköä.

Ihmiskunnan on pyrittävä kaikin keinoin torjumaan ilmaston lämpenemistä, joka johtuu pääasiassa fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Tämän vuoksi uusiutuvilla energianlähteillä tulee olla keskeinen osa mahdollisen energiatarpeen kasvun kattamisessa.