Vaihda virtaa
etusivu | sivukartta | yhteystiedot

Torju ilmastonmuutos!

Ilmastonmuutos on yksi maailman vakavimpia ympäristöuhkia. Merkkejä ilmakehän lämpenemisen seurauksista on jo havaittavissa eri puolilla maailmaa. Mikäli lämpenemistä ei onnistuta hillitsemään, on sillä ennustettu olevan lukemattomia seurauksia äärimmäisten sääilmiöiden yleistymisestä ravinnontuotannon varmuuden ja veden riittävyyden heikentymiseen sekä tartuntatautien leviämiseen. Ilmaston lämpeneminen ei näin ollen ole ainoastaan ympäristöuhka, vaan sillä on myös laajoja sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Ilmakehän lämpeneminen on seurausta kasvihuonekaasujen nopeasta lisääntymisestä ilmakehässä, mikä on ihmisen toiminnan aiheuttamaa. Hiilidioksidi on merkittävin kasvihuonekaasu, jonka määrään ihminen voi vaikuttaa merkittävästi. Sitä syntyy erilaisissa palamisprosesseissa: fossiilisia polttoaineita käyttävissä voimaloissa, auton moottorissa ja metsiä kaskettaessa.

Eri energiantuotantotavat tuottavat eri määriä hiilidioksidia. Polttoaineista eniten hiilidioksidia tuottavat hiili ja turve. Maakaasu puolestaan tuottaa noin 60 % hiilen hiilidioksidipäästöistä. Suomessa energiantuotanto aiheuttaa n. 80 % maan hiilidioksidipäästöistä (Tilastokeskus 2008, Kasvihuonekaasujen inventaario). Merkittävimmäksi päästöjen lisääntymistä aiheuttavaksi tekijäksi Suomessa on arvioitu sähkön tuotannon ja kulutuksen kasvu.

Vihreän sähkön tuotanto ei lisää hiilidioksidipäästöjä. Biomassan hiilidioksidipäästöt sitoutuvat takaisin taimikkoihin, joten niitä ei lasketa päästöihin (edellyttäen, että hakatun metsän tilalle kasvatetaan uutta).

Suomi on muiden teollisuusmaiden tavoin sitoutunut Kioton pöytäkirjassa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Suomen maakohtainen tavoite on päästöjen jäädyttäminen vuoden 1990 tasolle vuosiin 2008-2012 mennessä. Energiansäästö ja uusiutuviin energialähteiseen perustuva energiantuotanto ovat tehokas ja edullinen tapa vähentää päästöjä. Siitä on myös useita lisähyötyjä työllisyyden ja vientitulojen muodoissa.

Tässä tilanteessa vihreän sähkön tilaaminen on selkeä energiapoliittinen kannanotto. Solmiessasi vihreän sähkön sopimuksen sanoudut irti kestämättömästä energiantuotannosta ja äänestät uusiutuvien energialähteiden kestävän käytön lisäämisen puolesta.

Lue lisää ilmastonmuutoksesta: http://www.ilmasto.org