Vaihda virtaa
etusivu | sivukartta | yhteystiedot

Biokaasu

maatilakokoluokan biokaasureaktori

Maatilakokoluokan biokaasureaktori. Kuva: Janne Käpylehto.

 

mikroturbiinipohjainen biokaasulaitos

Mikroturbiinipohjainen biokaasulaitos, joka tuottaa sekä lämpöä sekä sähköä. Kuva: Janne Käpylehto.

Biokaasua syntyy esim. kaatopaikoilla ja biokaasulaitoksilla. Sen käyttö on ilmastoystävällistä, se jopa vähentää kasvihuonekaasukuormitusta, koska metaania kerätään ja poltetaan 20 kertaa ilmaston kannalta vaarattomammaksi hiilidioksidiksi.

Biokaasupohjainen energiantuotanto perustuu hapettomissa olosuhteissa tapahtuvaan hajoamiseen. Maatiloillamme on merkittävä potentiaali biokaasun, lämmön ja sähköntuotantoon. Materiaalivirtojen järkeistäminen voidaan myös laskea biokaasutuotannon eduksi: navetan materiaalivirrat ovat biokaasuprosessin jälkeen lähes hajuttomasti kuljetettavissa takaisin pellolle.

Syöttötariffijärjestelmän kohtuuton tehoraja

Maatilaympäristöissä sopiva biokaasureaktorin sähköteho on joitain kymmeniä kilowatteja. Syöttötariffin tehoraja on huomattavasti korkeampi: tästä seuraa, että maatiloillamme menetetään valtava potentiaali biokaasun käyttöönottoon. Esimerkiksi Saksassa, biokaasun syöttötariffi on johtanut teknologian kehittymiseen, hintojen halventumiseen ja työllisyystilanteen parantumiseen.

Laitteiston toiminta

Lanta ja muut materiaali menee ensin sekoitusaltaaseen ja siitä reaktoriin, jossa se viipyy kolmisen viikkoa. Reaktori on peitetty hupulla kaasun keräämistä varten. Reaktorin lämpötila on tasaisesti 37 astetta, jotta bakteerit viihtyvät siellä hyvin ja hajottavat lantaa mahdollisimman tehokkaasti. Biokaasureaktorilla tuotetusta energiasta sähköksi voidaan muuttaa noin kolmasosa ja loput syntyvästä energiasta on hyödynnettävissä lämpönä.

Monikäyttöinen biokaasu

Biokaasussa on moneen muuhun tuotantomuotoon verrattuna merkittävä etu: sitä voidaan käyttää myös liikennepolttoaineena. Sähköautot ovat erinomainen asia, mutta raskaan kaluston, kuten kuorma-autojen, traktorien ja rekkojen, sähköistämiseen tulee menemään vielä pitkä aika. Biokaasu sopii hyvin myös raskaan kaluston tarpeisiin kun tarvitaan nestemäistä tai kaasumaista, energiasisällöltään suurta energialähdettä. Maatilaympäristössä biokaasureaktori tuottaa kätevästi liikennepolttoaineita, lämpöä ja sähköä.

Lisätietoja:

Biokaasuyhdistys

Maatilojen biokaasulla energiaa, päästövähennyksiä ja ravinnekiertoja

Motivan neuvoja biokaasun tuotantoon