Vaihda virtaa
etusivu | sivukartta | yhteystiedot

Pientuulivoima

pientuulivoimala

Kempeleen Ekokorttelissa tuotetaan paikallisesti lämpö ja sähkö hakkeesta sekä 20 kilowatin tuulivoimalalla. Kuva: Janne Käpylehto.


Tuulivoimala perustuu tuulen liike-energian muuttamiseen propellin avulla akselin liike-energiaksi ja sitä kautta sähköksi. Tuulivoimalan käyttö on asennuksen jälkeen pieniä huoltotoimenpiteitä lukuunottamatta hyvin edullista.

Pientuulivoimaloilla tarkoitetaan karkeasti tehoaluetta muutamasta sadasta watista kymmeniin kilowatteihin. Verrattuna aurinkoenergiaan, tuulivoimala on kattavampi energiantuotantomuoto. Eniten energiaa syntyy silloin, kun lämmitysenergiantarve on suurimmillaan ja energiaa syntyy ympäri vuoden.

Tuuliolot, paikka ja korkeus

Tuulivoimalan tuotantoon vaikuttaa merkittävästi asennuspaikka ja maston korkeus. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että asukkaan toteamus 'meillä tuulee aina' ei riitä hyvien tuuliolosuhteiden toteamiseksi. Suomen Tuuliatlaksesta  löytyy tuulisuustietoja 50 - 400 metrin korkeuksilta eli pientuulivoimalan tuotonarvioinnissa siitä on vain suuntaa-antavaa apua. Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että asiallinen pientuulivoimalan tuotanto vaatii, että tuulivoimalan napakorkeus on selkeästi puurajan yläpuolella. Ulkosaaristossa avoimissa olosuhteissa saatetaan saavuttaa riittävä tuotanto jopa 6 metrin mastolla.

Tuulivoimalan ominaisuuksien vertailua

Pientuulivoimalan hankintaa suunnittelevan on hankala arvioida eri valmistajien tuulivoimaloita, esimerkiksi koska nimellistehot ilmoitetaan eri tuulen nopeuksilla. Vertailu tulisikin tehdä tehokäyriä tarkastellen.

 

pientuulivoimalan tehokäyrä

Ohessa esimerkki 2,5 kilowatin nimellistehoisesta pientuulivoimalasta. Vertailtaessa muihin malleihin, on olennaista kiinnittää huomiota tuulivoimalan tuotantoon alueella 5 - 8 metriä sekunnissa ja siihen, millä tuulennopeudelle voimala tuottaa nimellistehonsa. Tässä esimerkissä 2,5 kilowattia saavutetaan tuulennopeudella 11 metriä sekunnissa. Sisämaan olosuhteisiin kannattaa valita tuulivoimala, joka tuottaa nimellistehonsa mahdollisimman alhaisella tuulennopeudella. Käytännössä tämä tarkoittaa suurta lapahalkaisijaa.

Syöttötariffijärjestelmän puuttuessa, pientuulivoimala kannattaa mitoittaa niin, että suurin osa energiasta käytetään itse. Silloin investoinnin takaisinmaksuaika jää lyhyimmäksi.

Sähköttömät kohteet kuten kesämökit

Sähköttömissä kohteissa tuotantohinnalla - eli sillä paljonko tuotettu sähkö maksaa - ei juurikaan ole merkitystä, koska usein vaihtoehtona saattaa olla usean kymmenen tuhannen euron hintaisen sähköliittymän hankinta. Pienestäkin tuulivoimalasta riittää sähköä mökin peruslaitteisiin: valaistukseen, televisioon ja erilaisiin akkulatureihin.

pientuulivoimalan käyttökohteita ja teholuokkia

Taulukossa kuvataan pientuulivoimalan käyttökohteita ja teholuokkia.
*) Myös teollinen tuulivoima(200kW - 5MW) soveltuu erittäin hyvin maatiloille ja teollisuusympäristöihin
 

Lisätietoja:

1. Tuulivoimatieto-sivusto (Motiva ja Suomen tuulivoimayhdistys)

2. Tuulivoimasta Motivan sivustolla

3. Teknologiateollisuuden tuulivoimasivusto, esim. Tiekartta,

4. Finnwind Oy

5. Tuulivoimala.com

6. Cypress Wind Turbines Oy, pientuulivoimaa mastoihin

7. Tuuliatlas

8. Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön